Duel op zondag

Heilige Boeken en hun relevantie vandaag

In Duel op Zondag nemen Tinneke Beeckman en Herman Van Goethem, twee gepassioneerde sprekers, het tegen elkaar op in een debat over de plaats van godsdienst en heilige boeken in onze samenleving.

Godsdienst en de heilige boeken die er aan ten grondslag liggen, zijn niet meer uit onze dagelijkse informatiestroom weg te houden. Ooit dachten we dat de Verlichting de religiositeit zou hebben teruggedrongen naar de privésfeer. Vandaag kunnen we ons de vraag stellen of de Verlichting daarin geslaagd is. Hoe moet een samenleving die ruimte geeft aan diversiteit omgaan met het exclusieve statuut van heilige boeken? Hoe moet ze omgaan met diegenen die hun geloof tot de maat der dingen maken? Klopt het dat bij de Koran, meer nog dan bij de Bijbel, een actieve verbinding met de moderne westerse beschaving problematisch is, zoals wel eens beweerd wordt?

Gaan met elkaar in debat

  • Moraalwetenschapper Tinneke Beeckman
  • Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen
  • Duelmeester is Gudrun De Geyter (Klara)

Inschrijven

  • De inschrijvingen voor het Duel zijn afgesloten – alle tickets zijn verkocht.

Tarief

  • 10 euro - of 40 euro, waarmee u lid wordt van het Dotatiefonds voor Boek en Letteren. U steunt dan niet alleen de werking van het Letterenhuis en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience maar kunt ook gratis deelnemen aan deze lezingenreeks.
    Leden worden uitgenodigd op de vernissages van de tentoonstellingen en op de jaarlijkse feestelijke ledenontmoetingen. Met uw lidkaart hebt u bovendien gratis toegang tot alle stedelijke musea van de Stad Antwerpen en geniet u een korting in de museumshops.
    U kunt ook een gift doen van minstens 40 €: daarvoor ontvangt u een fiscaal attest.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief