Overslaan en naar de inhoud gaan
campagnebeeld Nottebohmlezingen najaar 2021

Nottebohmlezing | De ridderromantiek van Hendrik Conscience

Kevin Absillis

Tijdens de Nottebohmlezingen dit najaar brengen we de middeleeuwse ridderwereld tot bij u. Kevin Absillis gaat na welke betekenis de ridder heeft op het oeuvre van Hendrik Conscience. Klopt de beschuldiging dat Conscience de taal der oude ridders ondoordacht recycleerde en zo het machtsmisbruik van roofridders bewierookte?

Enkele onvoldragen pogingen niet te na gesproken stak de moderne Vlaamse letterkunde van wal met De Leeuw van Vlaenderen (1838). Hendrik Consciences beroemd en berucht gebleven roman voert de lezer terug naar de riddertijd en lijkt op het eerste oog een ondubbelzinnig huldeblijk aan zwaardkunst, blinkende harnassen en hoofse moed. Na zijn dood kreeg de negentiende-eeuwse schrijver hiervoor de rekening gepresenteerd. Louis Paul Boon bijvoorbeeld vond dat Conscience had weggekeken van sociaal onrecht om de Vlaming te verstrooien met dwaze verhaaltjes over ‘edele ridders en mooie jonkvrouwen’.  Boon beschuldigde Conscience ervan ‘de taal der oude ridderverhalen’ ondoordacht te recyclen en zo ‘het machtsmisbruik van leenheren en roofridders’ te bewieroken. Deze en soortgelijke verwijten domineren tegenwoordig onze visie op Conscience en zijn werk. Maar klopt deze kritiek wel? Welke betekenis heeft de ridder in het oeuvre van Conscience? Op welke manier hebben oude ridderverhalen hem beïnvloed?  In deze lezing zoeken we het samen uit: we bespreken fragmenten uit onder meer De Leeuw van VlaenderenJacob van ArteveldeDe Kerels van Vlaanderen en Koning Oriand, en brengen die fragmenten in verband met de oorspronkelijke middeleeuwse ridderverhalen alsook met het werk van andere door ridders gefascineerde kunstenaars uit de negentiende eeuw zoals Walter Scott en Richard Wagner.

 

Kevin Absillis is als hoofdocent moderne Nederlandstalige letterkunde en literatuurwetenschap verbonden aan de Universiteit Antwerpen.

Zijn onderzoek spitst zich toe op de geschiedenis van het Vlaamse boekbedrijf sinds 1830 en de wisselwerking tussen Vlaamse literatuur en culturele stereotypering. Hij publiceerde o.a. Vechten tegen de bierkaai. Over het uitgevershuis van Angèle Manteau (2010) en tekstedities van Felix Timmermans’ Pallieter (2016) en Hugo Claus’ De verwondering (2018). Momenteel werkt hij een de monografie Het slechte geweten van Vlaanderen. De verbeelding van de etnische ander in de tijd van Hendrik Conscience (1830-1885).

Praktisch

  • zondag 3 oktober 2021 van 11 tot 12.30 uur
  • in de Nottebohmzaal, toegang via Hendrik Conscienceplein

Tickets

U betaalt €5 per lezing of €16 voor een abonnement op alle lezingen. Leden van het Dotatiefonds voor boek & letteren betalen de helft van de prijs. 

  • prijs: €5. 
  • U kunt ook een abonnement nemen op de lezingen. Dan betaalt u 16 euro voor 4 lezingen.
  • Leden van het Dotatiefonds voor Boek en Letteren betalen voor de aparte lezingen of voor een abonnement de helft van de prijs.
  • Koop uw ticket of abonnement online of aan de onthaalbalie van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience tijdens de openingsuren van de bibliotheek. In de Consciencebibliotheek betaalt u cashvrij, contant geld kunnen we niet meer aanvaarden.