Overslaan en naar de inhoud gaan
Portretfoto_Linde

Conservator moderne drukken

Linde De Potter

Vanaf de negentiende eeuw wordt het boek een massaproduct, gedrukt op machinaal vervaardigd papier. Het is een consumptieproduct geworden, gemaakt op industriële drukpersen die aangedreven worden door stoom of elektriciteit. De mechanisering gebeurt geleidelijk aan. In ons collectiebeleid leggen we de overgang vast op het jaar 1830. Vanaf dan spreken we van ‘moderne drukken’. Conservator Linde De Potter beheert dit omvangrijke deel van de collectie.

Rijke collectie

Kwalitatieve uitbouw

Moderne drukken komen in veel verschillende vormen. We verzamelen boeken, tijdschriften, kranten, pamfletten, affiches … Tot zelfs reclamefolders van supermarkten! Onze collectie blijft aangroeien door schenkingen, deponering en aankopen. De Erfgoedbibliotheek heeft ook enkele bijzondere deelcollecties in permanente bruikleen. Conservator Linde De Potter en haar team zorgen voor de kwalitatieve uitbouw van deze brede collectie.

Collectiebeleid

We verrijken onze collectie op verschillende manieren. Zo kopen we bijvoorbeeld bibliofiele edities en andere bijzondere varianten van werken aan die we al bewaren. We hebben ook veel aandacht voor zogenaamd ‘grijze literatuur’: publicaties die niet formeel zijn uitgegeven of commercieel beschikbaar zijn. Naast gedrukt materiaal verzamelen we ook ‘born digital’ en webpublicaties. We volgen bij de selectie zorgvuldig de lijnen van ons collectieplan. De nadruk ligt op enkele absolute zwaartepunten in onze collectie, die we zo diepgaand mogelijk verzamelen. Voor moderne drukken zijn dat de volgende profielen:

  • Nederlandse letterkunde
  • Nederlandse taalkunde
  • Geschiedenis van Vlaanderen, België en de Nederlanden
  • Cultuur in Vlaanderen
  • (Geschiedenis van) Antwerpen

Collectie in de kijker

Om bijzondere collectiestukken, onderwerpen of aanwinsten in de kijker te zetten, organiseren we thematische tentoonstellingen en schrijven we artikels over aparte collectiestukken en deelcollecties. We sturen ook regelmatig nieuwsbrieven uit, in het Nederlands en Engels.

Onderzoek

Onderzoeksbeleid

De omvangrijke collectie van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is een schatkamer voor onderzoekers. Als wetenschappelijke bewaarbibliotheek ondersteunen we actief onderzoek naar onze collectie en over de kennisdomeinen waarop we inzetten. Wanneer het mogelijk is, nemen we ook deel aan bepaalde onderzoeksprojecten. Daarnaast doen we zelf onderzoek naar onze collecties en onze geschiedenis als bewaarbibliotheek.

Wetenschappelijke adviesraad

Om nog hechter samen te werken met academici in en buiten Vlaanderen, richtten we in 2019 een wetenschappelijke adviesraad op. Die komt twee keer per jaar samen en fungeert als een klankbord voor het collectie- en onderzoeksbeleidvan de Erfgoedbibliotheek. Conservator Linde De Potter coördineert deze raad en het onderzoeksbeleid.

Contacteer onze conservator

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience staat altijd tot je dienst. Stel Linde daarom je onderzoeksvragen rond moderne drukken. Ze helpt je graag verder.

Linde De Potter

  • Werkt hier sinds 2019
  • Specialisatie: moderne Nederlandstalige literatuur.
  • Kreeg voor haar studie over Hugo Claus in 2017 de vierjaarlijkse Prijs van de KANTL voor Literatuurstudie
  • Coördineert onderzoek en stages

Contact: linde.depotter@antwerpen.be / 0477.96.15.61

Portretfoto_Linde

Meld je aan voor de nieuwsbrief