Overslaan en naar de inhoud gaan

Schoolboeken

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience heeft een historisch waardevolle collectie schoolboeken bestemd voor het lager en middelbaar onderwijs in Vlaanderen.

In de collectie ligt de nadruk op leerboeken die werden gepubliceerd na 1830 en die werden gebruikt in het Belgische kleuter-, lager en secundair onderwijs. De klemtoon ligt op de vakgebieden geschiedenis, Nederlandse letterkunde, kunstgeschiedenis en klassieke talen. Door de overname van enkele grote historisch-pedagogische bibliotheken groeide de verzameling uit tot een nieuw zwaartepunt in de collectie van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur

De collectie van het voormalige Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur is het resultaat van een decennialange verwervingspolitiek ter ondersteuning van het onderwijzend personeel. In 1994 werd deze zeer grote bibliotheek verdeeld over Wallonië en Vlaanderen. Na selectie werden 576 tijdschriften (193 lopende meter) opgenomen in de collectie van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en meer dan 20.000 boeken, waaronder veel leerboeken.

Faculteit Historische Pedagogiek, Universiteit Gent

In 2007 schonk de faculteit haar collectie leer- en schoolboeken aan de Erfgoedbibliotheek. Een opvallend onderdeel zijn de publicaties van uitgeverij Witteryck. Deze Brugse uitgeverij publiceerde moraliserende kinder- en jeugdverhalen, schoolboeken en historische verhalen, en profileerde zich met goedkope prijsboeken voor het onderwijs. Antoon Witteryck (1865-1934) was uitgever, onderwijzer, volkskundige en een pionier van de Esperantobeweging in België.

Psycho-pedagogische afdeling, Openbare Bibliotheek Antwerpen

In 2006 besloot de Openbare Bibliotheek Antwerpen, in het kader van de opening van de nieuwe bibliotheek Permeke, de psycho-pedagogische afdeling te herbestemmen. Het grootste deel werd doorgespeeld naar de Universiteit Antwerpen, de Antwerpse hogescholen en het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. De oudere, minder actuele publicaties werden herbestemd naar de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Uitgeversfonds van Wolters-Plantyn

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience verwierf deze collectie in 2007. Ze omvat de leer- en schoolboeken van deze uitgeverij uit de periode 1970-1996.

Uitgeverij Pelckmans

Het historisch fonds van Uitgeverij Pelckmans en haar voorgangers werd in 2012 overgeheveld naar de Erfgoedbibliotheek. Sindsdien deponeert de uitgeverij jaarlijks één exemplaar van haar nieuwe publicaties in de Erfgoedbibliotheek.

Ontdek onze collecties van:

Meld je aan voor de nieuwsbrief