Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegankelijkheid

Iedereen moet de informatie op de website van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg WCAG 2.1 niveau AA.

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Onderaan sommen we de resterende werkpunten op inclusief een plan van aanpak, planning en alternatieven indien beschikbaar.

Stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet .

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 11 januari 2021

De toegankelijkheid van de website van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience werd laatst gecontroleerd via een WCAG-onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd expert.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 11 januari 2021.

Feedback en contactgegevens

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.

We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

 

Openstaande werkpunten

Om helemaal te voldoen aan de WCAG, moeten we nog enkele inspanningen leveren. Die sommen we hieronder op.

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

Werkpunt 1

De volgorde waarin onderdelen op de pagina voorgelezen worden, is niet logisch voor blinde bezoekers. Widget beschikbare werkplaatsen is niet logisch opgebouwd.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.3.1 Info en relaties

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • GevolgMet name blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken, zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 2

De koppen en tussentitels zijn niet overal op de juiste manier gemarkeerd. Koppen gaan maar tot niveau 2.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.3.1 Info en relaties

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2

 • GevolgMet name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 3

Pijltjes in kalender worden mogelijks niet juist voorgelezen in screenreader.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.3.1 Info en relaties

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 3

 • GevolgMet name blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken, zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

 

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

Werkpunt 1

Sommige onderdelen op onze website zijn niet bruikbaar voor mensen die enkel een toetsenbord kunnen gebruiken. (kalender)

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.1.1 Toetsenbord

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • GevolgMet name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

 

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

Werkpunt 1

Betekenisloze links.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.4.4 Linkdoel (in context)

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • GevolgMet name blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken, zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 2

Afbeeldingen in cards hebben geen consequente beschrijving.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 2.4.4 Linkdoel (in context)

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2

 • GevolgMet name blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken, zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

 

Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

Werkpunt 1

Onze website wordt mogelijk niet voorgelezen in de juiste taal

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 3.1.1 Taal van de pagina

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • GevolgMet name blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken, zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen.
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

 

Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Werkpunt 1

Foutieve nesting (dubbel geneste ul-elementen) en dubbele id's

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 4.1.1 Parsen

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

 • GevolgMet name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Werkpunt 2

Als je inschrijft op de nieuwsbrief, wordt de bevestiging niet voorgelezen door screenreaders. Het gaat om een dynamische update.

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 4.1.3 Statusberichten

 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 2

 • GevolgMet name blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken, zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 • Plan van aanpakOnze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

 

Automatisch vastgestelde werkpunten

 • Tekst- en achtergrondkleur moeten voldoende contrastreren (vastgesteld op 1937 pagina's)
 • id moet uniek zijn (vastgesteld op 1937 pagina's)
 • id's moeten uniek zijn (vastgesteld op 1937 pagina's)
 • Koppen mogen niet leeg zijn (vastgesteld op 25 pagina's)
 • Kopniveaus mogen slechts met één niveau tegelijk stijgen (vastgesteld op 1922 pagina's)
 • Het <html> element moet een lang attribuut hebben (vastgesteld op 1937 pagina's)
 • Afbeeldingen moeten een tekstalternatief hebben (vastgesteld op 62 pagina's)
 • <input> formulieronderdelen moeten een label hebben (vastgesteld op 1931 pagina's)
 • Ieder herkenningsgebied (landmark) moet een unieke Toegankelijke Naam hebben (die bestaat uit een rolelabelof title) (vastgesteld op 1937 pagina's)
 • Links moeten waarneembaar tekst hebben (vastgesteld op 358 pagina's)
 • Binnen een <ul> of <ol> mag je enkel rechtsreeks <li> , <script> en <template> elementen gebruiken (vastgesteld op 1937 pagina's)
 • Alle content op de pagina moet ingesloten zijn door landmarks (vastgesteld op 1937 pagina's)
 • Frames moeten een title attribuut hebben (vastgesteld op 196 pagina's)
 • Tekst van knoppen en links mag niet worden herhaald in het afbeeldingsalternatief (vastgesteld op 10 pagina's)
 • Extra landmarks en/of elementen met aanvullende informatie (asides) moeten op het hoogste niveau geplaatst zijn (vastgesteld op 10 pagina's)
 • De pagina moet minstens een kop van het eerste niveau (h1) bevatten (vastgesteld op 30 pagina's)

Gevolg

Met name bezoekers met een audititieve en/of visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen
 

Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in 2022. Het probleem wordt opgelost bij deze vernieuwing van de website.

Toegankelijkheid PDF-documenten

Er staan PDF’s op onze website die niet volledig toegankelijk zijn. Ondervind je een probleem bij het lezen of invullen van een document, neem dan contact op met ons op [groepsadres@antwerpen.be]. Wij engageren ons dan om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.

Meld je aan voor de nieuwsbrief