Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor moedertaal en vaderland

Nottebohmlezing door Johan Vanhecke

In de Nottebohmlezingen geven we het woord aan auteurs en onderzoekers die op basis van de rijke collectie van de Erfgoedbibliotheek nieuw werk hebben gepubliceerd. Johan Vanhecke brengt verschillende elementen samen waaruit blijkt dat Hendrik Conscience het nog steeds verdient om gelezen te worden. 

Met 75 prozawerken toonde Conscience zich een pionier in uiteenlopende literaire genres in Vlaanderen, en in heel wat van die werken komt hij qua ideeën progressief uit de hoek. Daarnaast is hij de enige Vlaamse schrijver, waarvan het volledige oeuvre in het Duits en het Frans vertaald werd en meer dan de helft in het Engels, Spaans, Italiaans, Tsjechisch en Deens. Maar hij was meer dan schrijver alleen: hij stond aan de wieg van de eerste Vlaamse krant, promootte onderwijs voor vrouwen en was actief in de Vlaamse beweging. Johan Vanhecke brengt een aantal elementen aan waaruit blijkt dat Conscience nog steeds respect en waardering verdient. 

Johan Vanhecke was tot voor kort hoofdarchivaris van het Letterenhuis. Aan de Universiteit Antwerpen studeerde hij Germaanse talen en hij behaalde een doctoraat in de letterkunde aan de Universiteit van Leuven. Hij publiceerde 15 boeken. Zijn Consciencebiografie Voor Moedertaal en Vaderland (2021)mocht op heel wat waardering rekenen. Vorig jaar publiceerde hij een nieuwe editie van een van Consciences mooiste liefdesromans Het ijzeren graf, aangepast aan de hedendaagse spelling en grammatica. 

Praktisch 

  • Zondag 28 april van 11 uur tot 12.30 uur  

  • Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, ingang Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen  

  • Standaardticket per lezing: € 5 / € 2,5 leden Dotatiefonds voor Boeken en Letteren  

  • Tickets

Meld je aan voor de nieuwsbrief