Overslaan en naar de inhoud gaan
hallway

Ontdek ons collectieplan 2019

Vorig jaar maakten we, voor het eerst in de geschiedenis van de bibliotheek, werk van een uitgeschreven collectieplan. Omdat we steeds nieuwe deelcollecties opnemen, kreeg het plan een update.

18.06.2019

Voor de collectievormers in onze bibliotheek is het collectieplan een intern kompas dat de criteria en  contouren van ons verzamelbeleid beschrijft. Het geeft een antwoord op de vraag welke publicaties we wel of niet verzamelen. Maar het plan is ook bedoeld om onze gebruikers te informeren over welke collecties ze hier kunnen raadplegen. Aangezien er steeds nieuwe collecties bijkomen, maken we jaarlijks een update van het plan en voegen we links naar nieuwe collectiebeschrijvingen toe.

Alle boeken die we bewaren worden op itemniveau in de online catalogus ontsloten. Bijkomend maken we collectiebeschrijvingen: deze bieden informatie over een collectie als geheel, in plaats van over afzonderlijke items in een collectie. Ze bevatten een korte omschrijving van de collectie, de materiaaltypes, trefwoorden over de inhoud, notities over de herkomst, het collectiebeleid, de bewaarplaats en allerhande andere informatie die nuttig kan zijn voor gebruikers of beheerders van de collectie.

Om te weten te komen welke nieuwe collectiebeschrijvingen we in het afgelopen jaar toevoegden hoeft u het collectieplan niet in detail door te nemen. U vindt ze terug in dit overzicht:

 • Collectie Stijn Streuvels van Paul Thiers (bruikleen)
  Een verzameling van alle Streuvelsuitgaven in alle herdrukken en in alle varianten, opgebouwd sinds de jaren 1970, door Paul Thiers (1938). Deze collectie werd in 2017 aangekocht door de Koning Boudewijnstichting, die het beheer toevertrouwde aan de Erfgoedbibliotheek.
 • Collectie van de Society of Friends, Vluchtoord [Ede]
  Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtten ongeveer een miljoen Belgen naar Nederland. Al snel werd begonnen met de bouw van enkele vluchtoorden met vaste gebouwen. Een van deze vluchtoorden bevond zich op de Eder Hei in Gelderland. Deze uitsluitend Nederlands- en Franstalige collectie bevat voornamelijk letterkunde, waarbij enkele populaire auteurs opvallend aanwezig zijn, zoals Stijn Streuvels met zes titels, maar bijvoorbeeld ook ‘La nouvelle Carthage ‘van Georges Eekhoud of het jeugdboek ‘Niels Holgersson's wonderbare reis’ van Selma Lagerlöf staan op de lijst.
 • Collectie van Eugeen Gilliams
  Collectie van de Antwerpse dichter Eugeen Gilliams (1889-1981). Hji was actief als onderwijzer en leraar Engels. Hij begon met het schrijven van verhalen en vertalingen uit het Engels, vanaf 1919 legde hij zich toe op poëzie. De collectie bestaat voornamelijk uit Engelse, Franse en Nederlandse letterkunde.
 • Collectie van Gerard Walschap
  Gerard Walschap (1898-1989) geldt als een van de belangrijkste vooroorlogse Vlaamse romanvernieuwers. Op zestigjarige leeftijd ontdeed Gerard Walschap zich van een deel van zijn bibliotheek. Deze collectie bevat vooral letterkundige publicaties, hoofdzakelijk Nederlandstalig, maar ook enkele schoolboeken, en opvallend, ook christelijk theologische werken.
 • Collectie van Jules Persyn
  Jules Persyn (1878 - 1933) was een Vlaams auteur en literatuurcriticus die vooral naam maakte met zijn essays en schrijversbiografieën. Van 1907 tot 1924 was hij hoofdredacteur van het literaire tijdschrift ‘Dietsche Warande en Belfort’.
 • Collectie van Willy Courteaux
  Op 25 maart 2017 overleed journalist en vertaler Willy Courteaux op 93-jarige leeftijd. Courteaux schreef jarenlang voor het weekblad Humo en realiseerde een indrukwekkende integrale Nederlandse vertaling van het werk van William Shakespeare. De erfgenamen van Courteaux besloten om zijn bibliotheek te schenken aan de Erfgoedbibliotheek.
 • Uitgeversfonds van de firma Buschmann [Antwerpen]
  De Antwerpse uitgeverij Buschmann was een familiebedrijf. De stichter Joseph-Ernest Buschmann (1814-1853) bleek al vroeg in de ban van literatuur: hij schreef zelf gedichten, romans en toneelstukken en literaire kritieken. In 1842 richtte hij een eigen drukkerij op en was gestart met de publicatie van de ‘Revue d'Anvers’. In 1843 volgden de eerste boeken in het Frans en het Nederlands. Het eerste Nederlandstalige boek dat Buschmann uitgaf was ‘Hoe men schilder wordt’ van Hendrik Conscience. De uitgeverij Buschmann bleef bestaan tot in 1978.
 • Uitgeverij Houtekiet [Antwerpen]
  Houtekiet publiceert literaire romans, thrillers en kwaliteitsvolle non-fictie over historische, economische, filosofische, wetenschappelijke en medische onderwerpen. In het voorjaar 2019 sloten we een samenwerkingsovereenkomst met Houtekiet. Hun publicaties die met ingang van 2019 zijn uitgegeven, worden voortaan bewaard, ontsloten en ter beschikking gesteld in de Erfgoedbibliotheek.
 • Uitgeverij P [Leuven]
  Uitgeverij P werd in 1990 in Leuven opgericht door Leo Peeraer (Leuven, 1954), die het vak had geleerd bij Davidsfonds. Het fonds van P bestaat voor het overgrote deel uit dichtbundels. P deponeert haar publicaties sinds het voorjaar van 2019 in de Erfgoedbibliotheek.
 • Uitgeverij Vrijdag [Antwerpen]
  Uitgeverij Vrijdag is een onafhankelijke literaire uitgeverij, opgericht door Rudy Vanschoonbeek en sinds juni 2008 gevestigd in Antwerpen. Ook deze uitgever sloot eind 2018 een deponeringsovereenkomst met de Erfgoedbibliotheek af.
 • Collectie van Frans de Cort
  De liberale Vlaamse volksdichter Frans de Cort is bekend als auteur van liederen. Zijn stijl evolueerde van uitbundig volkse gedichten naar intimistische genrestukjes. Zijn collectie bestaat voornamelijk uit Franse, Duitse en Nederlandse publicaties over poëzie.
 • Collectie van Joseph de Lange
  Joseph de Lange (1883-1948) was een Nederlands-Joodse architect die voornamelijk actief was in Antwerpen. Hij ontwierp verscheidene synagogen, daarnaast bouwde hij woningen voor de Joodse burgerij. Al in het najaar van 1936 werd zijn verzameling boeken opgenomen in de toenmalige Stadsbibliotheek als schenking.
 • Collectie van Hendrik Logeman
  Henri Logeman (Haarlem 1862 - Sleidinge 1936) was een Nederlandse taalkundige. Hij gaf gedurende 40 jaar les aan de Gentse Universiteit in Engelse en Scandinavische filologie. Deze interesse blijkt ook uit zijn bibliotheek.
 • Collectie van Thelesfoor Buyssens
  Thelesfoor Buyssens (1879-1945) publiceerde één boek in 1928, toen hij de vijftig naderde. Het boek is de uitkomst van een levenslange hunkering om zich intellectueel te ontplooien. Het is een samenraapsel van zijn notities. In een uitgebreid voorwoord beschrijft hij heel dit proces en de grote rol die de Stadsbibliotheek van Antwerpen daarin heeft gespeeld. In zijn boekencollectie vinden we boeken over linguïstiek en letterkunde, volkskunde en reisgidsen, filosofie en godsdienst terug.
 • Collectie jeugdliteratuur
  De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience beschikt over een belangrijke collectie jeugdliteratuur. Ze beperkt zich niet tot proza, poëzie en stripverhalen maar bevat ook boeken over wetenschap, spelletjes of taal. De klemtoon van het actieve acquisitiebeleid ligt op werk van Vlaamse auteurs en illustratoren. Maar ook vertalingen van populaire internationale jeugdschrijvers worden geselecteerd.
 • Collectie centsprenten van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
  Centsprenten zijn een goedkope vorm van massadrukwerk uit de achttiende en negentiende eeuw. Ze waren vaak bestemd voor kinderen en werden per stuk verkocht en soms ook als beloning aan leerlingen gegeven. Ze werden eenzijdig gedrukt op grote vellen drukpapier (plano's) met één of meerdere prenten. De tekst, vaak op rijm, is ondergeschikt aan de afbeelding.
 • Collectie boeken en kranten gedrukt door Abraham Verhoeven
  De Antwerpse graveur en drukker Abraham Verhoeven (1575-1652) is een fascinerende figuur, die voluit experimenteerde met manieren om nieuws te verkopen en te verspreiden. Vanaf 1605 gaf Verhoeven nieuwspublicaties uit. Aanvankelijk ging het om grote eenbladdrukken, later verkiest Verhoeven het kwartoformaat dat ook voor pamfletten gebruikelijk was.
 • Collectie Vlaamse beweging
  Sinds 2017 werken we samen met het ADVN | archief voor nationale bewegingen, om een gecoördineerd collectiebeleid te realiseren. De bedoeling is om alle publicaties die we als een onderdeel van de Collectie Vlaamse beweging kunnen beschouwen gemakkelijk toegankelijk te maken voor gebruikers.
 • Collectie over Sint Willibrordus
  Deze collectie behoorde tot het Kerkarchief Sint-Willibrordus Berchem. In 2018 werd de achttiende-eeuwse pastorij van de Sint-Willibrorduskerk in Berchem leeggemaakt voor restauratie. De Kerkfabriek herbestemde drie historische bibliotheekcollecties aan de Erfgoedbibliotheek: een verzameling oudere liturgische boeken, een kleine theologische bibliotheek en een verzameling werken over de Heilige Willibrordus.
 • Collectie van de Missionarissen van het Heilig Hart [Borgerhout]
  De Missionarissen van het Heilig Hart vormen een mannelijke congregatie binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De vestiging van de Missionarissen in Borgerhout schonk een grote selectie uit hun bibliotheek. De boeken gaan vooral over de orde en over thema's die de missiewerking ondersteunen: antropologie en pedagogiek.
 • Collectie van boeken over de poolexpedities
  De meerderheid van de boeken in deze collectie zijn gewijd aan de reizen van de Belgica, waaronder verhalen over en van de Belgische maritieme pionier Adrien de Gerlache die de Belgische Antarctische expeditie van 1897-1899 leidde en voor het eerst overwinterde in het zuidpoolgebied.

Meld je aan voor de nieuwsbrief