Overslaan en naar de inhoud gaan

Van Ostaijen in vertaling

30.05.2021 - 30.09.2021

In 2021 zijn 'Bezette Stad' en 'De feesten van angst en pijn' van Paul van Ostaijen honderd jaar oud. Dit jaar zou de invloedrijke Antwerpse dichter zelf 125 jaar zijn geworden. Dat vierde de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience met de tijdelijke presentatie 'Van Ostaijen in vertaling'. In deze mini-expo in de Nottebohmzaal ontdekte u de blijvende internationale weerklank van de kunstenaar.

Baanbrekende poëzie

Paul van Ostaijen (1896-1928) schreef Bezette Stad en De feesten van angst en pijn tijdens zijn verblijf in Berlijn. De eerste bundel beschrijft de oorlogservaring in het Antwerpen van de Eerste Wereldoorlog, de tweede drukt de persoonlijke crisis uit, een gevoel van wanhoop en ondergang, die de naweeën van die oorlog teweegbrachten.

Deze dichtbundels weken af van alles wat tot dusver in de Nederlandse literatuur was verschenen en vandaag worden ze beschouwd als iconen van de internationale avant-garde. De experimentele ‘ritmische typografie’ en unieke vormgeving waren in de jaren 1920 zonder meer baanbrekend. Ook vandaag ogen ze nog bijzonder fris: ze laten zich lezen als partituren die onder meer tempowisselingen, een cadans en aanwijzingen omtrent het volume suggereren.

Internationale weerklank

Ook internationaal blijft de waardering voor Van Ostaijen levend. Dat blijkt onder andere uit de aanhoudende interesse om zijn werk te vertalen.

De tijdelijke presentatie Van Ostaijen in vertaling in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience richt de schijnwerpers op het vertaalde oeuvre van Vlaanderens prominentste avant-gardedichter. Ze biedt een inkijk in de uiteenlopende vertaalstrategieën die vertalers hanteren en hun voorkeur voor bepaalde werken, die voor elke tijd en elk taalgebied anders kan zijn.

Ook de typografische experimenten laten hedendaagse kunstenaars niet onberoerd. We tonen daarom enkele bijzondere artist’s books waarin vertalers en grafisch vormgevers de handen in elkaar slaan om de kenmerkende wisselwerking tussen tekst, typografie en grafiek naar een nieuwe taal en vorm om te zetten.

 

Collectie vertaalde Vlaamse literatuur

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is de enige zelfstandige bewaarbibliotheek in Vlaanderen. Ze verzamelt al meer dan vijf eeuwen cultureel erfgoed uit Vlaanderen en maakt dat toegankelijk voor het publiek van vandaag en morgen.

De Erfgoedbibliotheek beheert een enorme collectie Vlaamse literatuur, inclusief alle mogelijke vertalingen ervan. Die zijn immers cruciaal voor de internationale uitstraling van onze letteren. De verzameling Van Ostaijen-vertalingen in de Erfgoedbibliotheek is nagenoeg volledig. Ze bevat onder andere vertalingen in het Engels, Frans, Duits en Portugees, maar ook in een Afrikaanse taal als het Amhaars.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief