Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw in onze collectie: twee unieke Erasmusdrukken

Met de steun van het Dotatiefonds voor Boek en Letteren kocht de Erfgoedbibliotheek twee Antwerpse zestiende-eeuwse drukken aan met teksten van Erasmus.

17.04.2018

Beide werken zijn gedrukt door Michiel Hillen van Hoochstraten. Hij was één van de belangrijkste Antwerpse drukkers in de eerste helft van de zestiende eeuw. In zijn hele carriere drukte hij meer dan 500 titels, waarmee hij de productiefste drukker van de Nederlanden was. Eén van zijn succesauteurs was de grote humanist Desiderius Erasmus. Alleen al in het jaar 1526 drukte hij niet minder dan 13 van diens werken.

Met steun van het Dotatiefonds voor Boek en Letteren, de gezamenlijke vriendenvereniging van de Erfgoedbibliotheek en het Letterenhuis, werden twee van deze werken die samen in één boekband zijn ingebonden, aangekocht. In het eerste werk, de Hyperaspistes, neemt Erasmus voor het eerst duidelijk stelling in tegen Maarten Luther. Aanvankelijk had Erasmus, zoals veel humanisten, sympathie voor de kerkhervormingen die Luther voorstelde. Na lang aarzelen sprak hij zich echter uit tegen de scheuring in de kerk. In België bezit enkel de Koninklijke Bibliotheek van België een exemplaar van dit belangrijke werk.

Het tweede werk, het Colloquiorum familiarium auctarium, is een voortzetting van de Colloquia, een door Erasmus in 1518 gepubliceerd schoolboek met dialogen om beter latijn te leren. Inhoudelijk leerden de scholieren tegelijkertijd de humanistische waarden kennen. Dit boek werd één van Erasmus meest succesvolle uitgaven, en deze uitgave van 1526 is duidelijk bedoeld om achter een eerdere editie van de Colloquia gevoegd te worden. Er is wereldwijd maar één enkel exemplaar bekend, in de erfgoedbibliotheek van Emden in Duitsland.

Meld je aan voor de nieuwsbrief