Overslaan en naar de inhoud gaan

Scans bestellen

Hebt u een scan of afdruk in hoge resolutie nodig, bijvoorbeeld voor studiedoeleinden of voor een publicatie? U kan scans bestellen van materiaal uit onze eigen collectie.

Aanvragen voor scans bezorgt u aan onze leeszaalmedewerkers of stuurt u via mail naar ons digitaal atelier. Wij vragen een vergoeding voor de scans die ons digitaal atelier maakt. De tarieven vindt u terug in het retributiereglement.

We proberen de levertermijn van scans zo kort mogelijk te houden, met een maximum doorlooptijd van drie weken voor standaardaanvragen. De scans worden digitaal bezorgd en betaald na ontvangst van de factuur. U kan de scans ook afrekenen in de leeszaal, maar houd er rekening mee dat je enkel cashvrij kan betalen, contant geld kunnen we niet meer aanvaarden.

Algemene voorwaarden

  • De bibliotheek digitaliseert enkel documenten uit haar eigen collectie. Zij kan een aanvraag tot digitalisering weigeren wanneer het document daardoor beschadiging zou ondervinden.
  • Wanneer u een scan wilt gebruiken in een publicatie vragen we u een correcte bronvermelding te hanteren : ([catalogus nummer], Collectie Stad Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience).
  • De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is niet verantwoordelijk wanneer klanten of derden door haar geleverde scans in strijd met de wetgeving gebruiken.
  • Bij gebruik van een scan uit een auteursrechtelijk beschermd werk moet u zelf contact opnemen met de rechthebbende(n).

Exemplaar voor de bibliotheek

Wanneer u de scan(s) wilt gebruiken in een publicatie, ontvangt de bibliotheek graag een exemplaar hiervan voor opname en duurzame bewaring in de eigen collectie.

Open data

De Stad Antwerpen hanteert het open data principe. Dit wil zeggen dat scans waar geen auteursrecht meer op geldt, vrij gebruikt kunnen worden in eender welke publicatie. Een correcte bronvermelding bij gebruik van elke afbeelding is wel noodzakelijk.

Ook in dit geval ontvangt de bibliotheek graag een exemplaar van deze publicatie voor opname in de eigen collectie.

Meld je aan voor de nieuwsbrief