Overslaan en naar de inhoud gaan

Schenking van duizend misdaadromans

Een bron van kennis over de Vlaamse populaire cultuur

Boekenverzamelaar en kenner van het misdaadgenre Wim van Eyle (1936 - 29 november 2019) schonk eerder in 2019 zijn grote collectie van Nederlandstalige misdaadromans uit de 20ste eeuw aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en aan de Koninklijke Bibliotheek van Nederland. Het ging om circa 4.500 uitgaven, waarvan er ongeveer 1.000 naar de Erfgoedbibliotheek gingen. De schenking is een belangrijke toevoeging aan de collecties triviale lectuur van beide instellingen.

15.12.2019

De collectie Van Eyle

Wim van Eyle (1936-2019) heeft decennialang Nederlandstalige misdaadromans verzameld en onderzocht. Hij stelde zelf in 2008 een Lexicon van Nederlandstalige misdaadauteurs op, waarin hij alle Nederlandstalige ‘spannende’ boeken nauwgezet in kaart bracht.

Geminacht genre

Tegenwoordig grossiert vrijwel elke boekhandel en bibliotheek in ruime kasten met moord en doodslag, maar vroeger werd er vaak sterk op dit genre neergekeken. Veel uitgaven zijn daarom niet goed bewaard. Daarmee was een belangrijke bron van kennis over de populaire Vlaamse cultuur in de (vooral vroege) 20ste eeuw maar beperkt toegankelijk.

Onder de Vlaamse uitgaven bevinden zich romans van Vlaamse schrijvers als Fernand Auwera, Aster Berkhof, Robert Coolen, Toni Coppers, Anton van Casteren en Roger D’Exsteyl. Eerder kwam Van Eyles collectie boeken over wielrennen al in Vlaanderen terecht, bij het Koersmuseum in Roeselare, want behalve een groot kenner van de misdaadroman is Van Eyle ook een fanatiek volger van de wielersport.

Belangrijke toevoeging aan de collectie van de Erfgoedbibliotheek

De Erfgoedbibliotheek heeft de ambitie om alle werken van Vlaamse literaire schrijvers te verzamelen, ook als dat publicaties zijn op het terrein van triviale lectuur of ‘pulp’. Misdaadromans werden vroeger niet systematisch door de bibliotheek verzameld. Met terugwerkende kracht vullen we de collecties van dit soort genres aan. De schenking van Van Eyle is dan ook een belangrijke toevoeging aan onze collectie ‘Vlaamse letterkunde’. 

Nederlandse misdaadromans naar Den Haag

De schenking voor de Koninklijke Bibliotheek van Nederland bevat veel eerste drukken van vroege Nederlandse misdaadauteurs, zoals Ivans (pseudoniem van Jacob van Schevichhaven), G.H. Priem, Herman Middendorp, Jules van Dam en Willy Corsari. Ook de tientallen romans van de veelschrijvers Edward Multon (Herman van der Voort, 1900-1982) en Francis Hobart (Cor Docter, 1925-2006) zijn nu zeer ruim voorhanden in de KB.

Meld je aan voor de nieuwsbrief