Overslaan en naar de inhoud gaan

Nederlandse letterkunde

Van debuut tot verzameld werk: het literaire werk van Vlaamse en Nederlandse auteurs, van vroeger tot nu, vind je hier onder één dak.

Nederlandse letterkunde is een van onze belangrijkste verzameldomeinen. Ze omvat het geheel van de literatuurproductie in het Nederlands taalgebied vroeger en nu. Stadsbibliothecaris Frans Hendrik Mertens legde in het midden van de negentiende eeuw de basis voor de huidige imposante collectie.

De collectie omvat alle werken van Vlaamse en Nederlandse literaire schrijvers van de middeleeuwen tot nu. De Erfgoedbibliotheek bewaart alle oorspronkelijke publicaties in de verschillende literaire genres: proza, poëzie, theaterteksten, essay, retoriek, jeugdliteratuur, strips, …  Voor Vlaams literair werk worden ook alle mogelijke varianten verzameld: gewijzigde edities, schooluitgaven, theaterbewerkingen, grootletteruitgaven, niet-commerciële en bibliofiele edities, non-boekmateriaal zoals luisterboeken en verfilmingen. Ook op het vlak van vertalingen van Vlaamse letterkunde is de collectie toonaangevend.

Niet alleen grote namen en ronkende titels worden verzameld. De Erfgoedbibliotheek besteedt bijzondere aandacht aan literatuur die onder de radar is gebleven. Zo zijn er de opmerkelijke gelegenheidsverzen van dichters, leken en geestelijken, die vol vuur schreven over het leven van hun tijdgenoten. De Erfgoedbibliotheek bezit een uitgebreide collectie Nederlandstalige pulpliteratuur: goedkope liefdes- en doktersromans, die in de twintigste eeuw massaal verspreid werden. De erotische collectie ‘onder de toonbankliteratuur’ biedt een boeiende inkijk in de tijdsgeest van de jaren 1960 en 1970.

Ook secundaire literatuur over de Nederlandse letterkunde, zoals overzichtswerken, studies en biografieën, wordt actief verzameld. De Erfgoedbibliotheek bezit een uitgebreide collectie literaire tijdschriften: van gerenommeerde bladen als Dietsche Warande en Belfort tot obscure avant-gardeperiodieken die in de jaren 1960 met de stencilmachine gedrukt werden. 

Meer weten?

Ontdek onze collecties van:

Verschillende genres

Beeldverhalen

De tijd dat stripverhalen gezien werden als tijdverdrijf voor kinderen is voorgoed voorbij. De strip is vandaag een volwassen medium dat ook in boekenbijlagen en bibliotheken serieus wordt genomen.

Jeugdliteratuur

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bezit een schat aan kinder-, jeugd- en prentenboeken en secundaire literatuur daarover.

Volksliteratuur

Onder de noemer volksliteratuur worden allerhande populaire boekjes en blaadjes uit het verleden samengebracht, zoals verhalen, courantjes, liedjes, sprookjes en moppenboeken.

Theaterteksten

Binnen de pijler Nederlandse letterkunde vormen de theaterteksten een zwaartepunt.

Poëzie

De Erfgoedbibliotheek bezit een uitgebreide poëziecollectie : van oude rederijkerspoëzie, liedbladen en gelegenheidsdrukwerk tot hedendaagse dichtbundels en poëzietijdschriften.

Bibliofiele uitgaven

Bibliofiele uitgaven zijn het werk van Vlaamse privé-drukkers die hun ambachtelijke uitgaven en fraai vormgegeven publicaties in beperkte oplage zelf aan de man brengen.

Pulpliteratuur

De Erfgoedbibliotheek bezit een uitgebreide, typerende collectie Nederlandstalige pulpliteratuur van bijna 900 titels.

Schenking van duizend misdaadromans

Een bron van kennis over de Vlaamse populaire cultuur

15.12.2019 | Boekenverzamelaar en kenner van het misdaadgenre Wim van Eyle (1936-2019) schonk in 2019 zijn grote collectie van Nederlandstalige misdaadromans uit de 20ste eeuw aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en aan de Koninklijke Bibliotheek van Nederland. Het gaat om circa 4.500 uitgaven, waarvan er ongeveer 1.000 naar de Erfgoedbibliotheek gaan.

Uitgeverijen

We verwelkomen het balanseer en Uitgeverij Voetnoot

Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten

14.10.2020 | Twee boeiende literaire uitgevers deponeren vanaf nu een exemplaar van elke publicatie die in hun fonds verschijnt bij de Erfgoedbibliotheek.

Uitgeverijen P, Houtekiet en Standaard Uitgeverij deponeren in de Erfgoedbibliotheek

04.04.2019 | De Erfgoedbibliotheek verzamelt alle literaire werken van Vlaamse schrijvers. Om die ambitie kracht bij te zetten werken we vanaf nu structureel samen met deze drie belangrijke uitgevers.

Uitgeverij Vrijdag en Erfgoedbibliotheek werken samen

23.01.2019 | Eind 2018 ondertekenden beide partijen een depotovereenkomst. Voortaan schenkt Uitgeverij Vrijdag één exemplaar van elk nieuw boek dat ze publiceert aan de Erfgoedbibliotheek.

Uitgeverij Pelckmans

Uitgeverij Pelckmans, van 1892 tot 1999 gekend als De Nederlandsche Boekhandel, droeg haar historisch fonds over aan de Erfgoedbibliotheek.

Uitgeversvignetten Lodewijk Opdebeek

Binnen het recent ontsloten uitgeversfonds Opdebeek trekt de grote variëteit aan uitgeversvignetten de aandacht.

Schrijvers

Collectie Felix Timmermans aangevuld

27.01.2020 | Bij het veilinghuis Van de Wiele kocht de Erfgoedbibliotheek eind november 2019 vijf werken van Felix Timmermans aan, waaronder een door de auteur ingekleurd exemplaar van 'Boudewijn' (1919). Hiermee worden de hiaten in onze Timmermans-collectie verder dichtgereden.

Willem Elsschot

De Erfgoedbibliotheek beheert een uitgebreide collectie publicaties van en over Willem Elsschot.

Tom Lanoye

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bezit een uitgebreide en gevarieerde collectie van Tom Lanoye (1958).

Ook interessant

Schrijversbibliotheken

De Erfgoedbibliotheek bezit de persoonlijke bibliotheek van sommige van onze grootste schrijvers.

Bekijk ook

De kern van de collectie

Wil je meer weten over Antwerpen, de Nederlandse taal- en letterkunde of de geschiedenis en cultuurgeschiedenis van Vlaanderen en de Nederlanden? Dan is de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience dé bibliotheek bij uitstek.

Meld je aan voor de nieuwsbrief