Overslaan en naar de inhoud gaan

Oscar Nottebohm

De Nottebohmzaal dankt haar naam aan de Antwerpse mecenas Oscar Nottebohm, telg uit een Duitse koopmansfamilie, die aanzienlijke sommen naliet aan het Dotatiefonds en de Volksbibliotheek.

Oscar Nottebohm (1865-1935) is een kleinzoon van de in 1811 uit Bielefeld naar Antwerpen uitgeweken Diederich Wilhelm Nottebohm. Hij legde zich weliswaar niet meer toe op de handel in koloniale waren zoals zijn grootvader. De firma Nottebohm werd immers in 1882 overgenomen door “Albert de Bary & Co”, maar hij zette wel de familietraditie inzake schenkingen voort. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn oom August Nottebohm, die al in 1883 de stad Antwerpen honderdduizend Belgische frank naliet voor de verfraaiing van de stad. Oscars broer, de diplomaat Frederik Benjamin Nottebohm, deed dat in 1913 nog eens over. En ook zijn moeder Maria von Laer, de weduwe van André Gaspard Nottebohm, toonde zich een milde schenkster: in 1901 richtte zij een gasthuis voor huidziekten op, beter gekend als de Nottebohm Kliniek.

Schenkingen

Oscar Nottebohm schonk tussen 1908 en 1917 aan de stad Antwerpen tal van schilderijen. Na zijn overlijden (op 30 september 1935) liet hij aanzienlijke sommen na, onder meer vijftigduizend frank voor het “Bestendig Dotatiefonds voor de Stadsbibliotheek en het Museum Plantin-Moretus”, waarvan hij lid was. Zijn testament maakte melding van schilderijen, beeldhouwwerken, veilingcatalogi en kunstboeken, plus honderdduizend frank voor het Museum voor Schone Kunsten en vijftigduizend voor de musea Vleeshuis en Steen. Hij schonk ook vijfentwintigduizend frank aan de Volksbibliotheek. Op voorstel van bibliothecaris Lode Baekelmans werden met dit geld jeugdboeken aangekocht voor de toen net opgerichte kinderleeszalen in de vier filialen.

Als postume dankbetuiging besloot het stadsbestuur in 1936 de nieuwe zaal in de Sodaliteit de Nottebohmzaal te noemen. Ter ere van de schenking organiseerde de Volksbibliotheek een jaar later een tentoonstelling. Naast het portret van Oscar Nottebohm toonde men een selectie van aangekochte boeken. Het wapenschild van de familie werd bovendien opgenomen in een van de ramen van het stadhuis. De plechtige onthulling van het glasraam door burgemeester Camille Huysmans vond plaats op 13 maart 1937.

Ga naar

Meld je aan voor de nieuwsbrief