Overslaan en naar de inhoud gaan

Alfons Thijs

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bezit een mooie verzameling gelegenheidsdrukwerk uit de collectie van wijlen Prof. dr. Alfons Thijs.

Alfons Thijs (Antwerpen 1944 – Antwerpen 2014) was hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen (1988-2004) en directeur van het Centrum voor Antwerpse cultuurgeschiedenis (1996-2004). Hij had een grote passie voor volkscultuur en schreef talrijke bijdragen over religieuze cultuur, bedevaartliteratuur en devotieprenten.

Thijs was een fervent verzamelaar en bracht een kostbare verzameling oud drukwerk bij elkaar. De collectie die de Erfgoedbibliotheek verwierf bestaat uit vooral Nederlandstalige (en in mindere mate Franse) gelegenheidsverzen: gedichten en liedjes waarin bepaalde personen in de bloemetjes worden gezet.

De verzen zijn geschreven voor speciale vieringen zoals huwelijken, begrafenissen, intredes van kloosterzusters, het opdragen van de eerste mis door priesters (de zogenaamde ‘onbloedige offerande’), het behalen van een diploma en allerlei jubilea. De dichters blijven meestal anoniem. Soms is het een familielid van de gevierde, die de verzen uit broeder- of zusterlijke liefde opdraagt. Woord- en letterspelletjes (‘zedelijke letterwissels’) op de naam van de gehuldigde waren zeer populair, evenals het verstoppen van de datum in een jaarschrift. 

Meer weten?

Ga naar

Meld je aan voor de nieuwsbrief