Overslaan en naar de inhoud gaan

Henri Van Heurck

In 1909 kwamen de omvangrijke natuurwetenschappelijke verzamelingen van Henri Van Heurck in het bezit van de stad. Henri Ferdinand Van Heurck (1838-1909), telg uit een vooraanstaande Antwerpse familie, was een botanicus die pionierswerk verrichte op het gebied van microscopisch onderzoek.

De natuurwetenschappelijke verzamelingen werden ondergebracht in de plantentuin (de verzameling drogerijen, het algemeen herbarium, de verzameling mineralen, de verzameling vruchten, de verzameling botanische modellen en didactische wandplaten) en in de stedelijke nijverheidsschool (de verzameling historische microscopen, de verzameling diatomeeën-preparaten, de fysische instrumenten en toestellen, de natuurwetenschappelijke bibliotheek). De bibliotheek werd ondergebracht in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

De bibliotheek van de Nationale Plantentuin van België (Meise) vroeg een beperkt aantal boeken en overdrukken die niet in de collectie aanwezig zijn – maar noodzakelijk om de diatomeeëncollectie en het herbarium te kunnen ontsluiten, beheren en raadplegen – in bruikleen over te nemen. Aan de hand van F. Schrevens Bibliotheca Van Heurckiana, catalogue (1975) keek de Plantentuin na wat er in haar bibliotheek ontbrak. De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience besliste op basis van deze aanduidingen welke boeken die door de Plantentuin werden gevraagd ook effectief naar daar konden. Om het fonds virtueel samen te houden, kregen deze werken in de catalogus van de Plantentuin het sigel ‘Fonds Van Heurck’ mee.

Meer weten?

Digitaal beschikbaar

Meld je aan voor de nieuwsbrief