Overslaan en naar de inhoud gaan
Papegaai

Zoo

De antiquarische collectie van de Zoo is een unieke verzameling van vier eeuwen prachtig geïllustreerde natuurhistorische publicaties.

Achter de schermen van de Antwerpse Zoo werden niet alleen dieren gevoederd en geopereerd. Er werden ook boeken verzameld. Om deze waardevolle fauna- en floraboeken beter toegankelijk te maken en te bewaren, is in 2007 de antiquarische deelcollectie van de bibliotheek van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen in permanente bruikleen gegeven aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Naast hun financiële waarde bevatten deze werken ook belangrijke historisch-wetenschappelijke informatie en brachten zij bovendien een vruchtbare dialoog tot stand tussen wetenschap en kunst. Vooral de overstelpende rijkdom van de fraaie illustraties in het 19de-eeuwse dierenboek zijn in dit opzicht toonaangevend.

Jacques Kets (1785-1865), de eerste directeur van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, was een zoöloog en taxidermist met internationale faam. Hij had ondermeer het paard opgezet van Willem van Oranje dat in de Slag van Waterloo in 1815 was gedood. Hij bezat ook een uitgebreid naturaliënkabinet aan de Kloosterstraat te Antwerpen en niet in het minst een belangrijke bibliotheek natuurhistorische boeken. Bij zijn aanstelling tot directeur in 1843 vonden deze collecties een onderkomen in de Zoo, waar zij de basis vormden van de huidige verzameling.

Ook daarna nog zal het boekenpatrimonium voornamelijk door schenkingen en legaten van beheerders en leden worden uitgebreid. Uit talrijke vignetten blijkt dat Jan Frans Loos (1799-1871), schepen en later burgemeester van de stad Antwerpen, de bibliotheek begunstigde met prachtige boeken.

Meer weten?

Digitaal beschikbaar

Bekijk ook

Wetenschappen en wetenschapsgeschiedenis

Het leeuwendeel van onze wetenschapscollectie bestaat uit humane wetenschappen. Toch is ook de beperktere collectie boeken en tijdschriften over exacte wetenschappen bijzonder interessant.

Meld je aan voor de nieuwsbrief