Overslaan en naar de inhoud gaan

Antwerpen

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience verzamelt alle publicaties die te maken hebben met de stad Antwerpen en haar geschiedenis.

Het verzameldomein Antverpiensia omvat boeken gedrukt in Antwerpen, geschreven door Antwerpenaars, handelend over Antwerpen, of uitgegeven door Antwerpse organisaties en instellingen. Antwerpse oude drukken (gedrukt voor 1831) en hun uitgevers vormen een belangrijk punt van interesse.

De geschiedenis van onze bibliotheek is nauw verbonden met de geschiedenis van de Scheldestad. Antwerpen was in de zestiende eeuw één van de grootste centra van boekproductie ter wereld. Antwerpse boekdrukkers schonken vaak een exemplaar van hun uitgaven aan de Stadsbibliotheek. Ook na de Val van Antwerpen in 1585 bloeide het Antwerpse culturele leven en de boekdrukkunst tot diep in de zeventiende eeuw. Eind achttiende eeuw  kwamen duizenden werken uit verdwenen Antwerpse kloosterbibliotheken in de Stadsbibliotheek terecht.

De verbondenheid met de stad Antwerpen is tot op vandaag cruciaal. De collectie ontstond in 1481 als een naslagbibliotheek voor de stadsambtenaren. Ruim vertegenwoordigd zijn de publicaties van de stad als instelling. De collectie bevat veel primair bronnenmateriaal zoals uitgaven naar aanleiding van Antwerpse evenementen, stoeten, feesten, tentoonstellingen en herdenkingen. Er is een zo goed als volledige reeks ordonnanties en stadsgeboden van de zestiende tot de achttiende eeuw. Ook nu nog wordt van elke publicatie uitgegeven door de stad (én door de provincie) een exemplaar bewaard in de Erfgoedbibliotheek.

Overname Antwerpse museumbibliotheken

Markante Antwerpse figuren

Edmond Fierlants

De foto’s van Edmond Fierlants uit 1863 tonen het oude centrum van Antwerpen, voor de sloop van de Spaanse vesten en het rechttrekken van de Scheldekaaien.

Walter Couvreur

Walter Couvreur (1914-1996) bezat een bijzonder indrukwekkende bibliotheek, met belangrijke en zeldzame werken over Nederlandse letterkunde, de geschiedenis van de Vlaamse beweging, Antwerpen en bibliofilie.

Georges Hasse

Georges Hasse (1880-1956) was een markante Antwerpse figuur. Hij was veearts maar bovenal pionier-archeoloog en een verwoed verzamelaar van historische vondsten. De Erfgoedbibliotheek bewaart een deel van zijn boekencollectie.

Pers

Gazet van Antwerpen

Deze krant staat al jarenlang onverslagen bovenaan de top 10 van meest geraadpleegde werken in de leeszaal. De bibliotheek beschikt dan ook over nagenoeg alle jaargangen van deze krant, van 1891 tot nu. Eind 2021 worden ze alle ook digitaal beschikbaar.

Gazette van Antwerpen

30.10.2019 | De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bewaart een uitgebreide collectie kranten. Het volledige bezit van de Gazette van Antwerpen, de stadskrant van de achttiende eeuw, is nu digitaal beschikbaar.

Bekijk ook

De kern van de collectie

Wil je meer weten over Antwerpen, de Nederlandse taal- en letterkunde of de geschiedenis en cultuurgeschiedenis van Vlaanderen en de Nederlanden? Dan is de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience dé bibliotheek bij uitstek.

Meld je aan voor de nieuwsbrief