Overslaan en naar de inhoud gaan

Geschiedenis van Antwerpen

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is dé referentiecollectie voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Antwerpen, van gespecialiseerde historici en stadsgidsen tot liefhebbers van kunst en cultuur in de Scheldestad.

De geschiedenis van de Erfgoedbibliotheek is nauw verbonden met de geschiedenis van de Scheldestad. Opgericht in 1481 heeft de bibliotheek de opkomst van Antwerpen als wereldstad, haar verval na de Scheldesluiting in 1585 en haar heropbloei in de vroege negentiende eeuw meegemaakt.

Vanaf 1834, wanneer Frans Hendrik Mertens als bibliothecaris werd aangesteld, is de geschiedenis van Antwerpen één van de belangrijkste aandachtspunten in het collectiebeleid. Daarbij werd niet alleen gekeken naar studies over de geschiedenis van Antwerpen. De opeenvolgende bibliothecarissen en collectievormers zijn zich ook steeds bewust geweest van het documenteren van de eigen periode en verzamelden alle publicaties die van ver of dichtbij te maken hebben met Antwerpen.

Tot op vandaag wordt dit beleid verdergezet. Door nu actueel gedrukt materiaal te verzamelen, kan het door toekomstige generaties onderzocht worden. Het verzamelgebied reikt van nieuw verschenen boeken tot  grijze literatuur van organisaties en verenigingen die in Antwerpen een rol spelen, zoals bijvoorbeeld Ringland. Zowel de stad Antwerpen als de provincie Antwerpen en de Haven van Antwerpen deponeren systematisch al hun publicaties in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Bekijk ook

goedsbloets

Revolutie in Antwerpen

De kroniek van Pierre Goetsbloets ontsloten

07.09.2021 | In tijden van crisis lijkt het wel een traditie te zijn om kronieken neer te pennen. Net als onder meer tijdens de Beeldenstorm, gebeurde dit ook tijdens de Franse Revolutie. Daarbij blijft de kroniek van Pierre Goetsbloets een van de meest waardevolle, niet enkel omwille van de vele aquarellen. We gingen te rade bij Brecht Deseure, auteur van Revolutie in Antwerpen. Zijn boek wordt op 9 september in de Nottebohmzaal voorgesteld.

Historische prenten

Historische beelden van Antwerpen zijn alomtegenwoordig in de collectie: als losse prenten, als illustratie in historische studies en in prentenboeken. Hier tonen we toeristische suites, uitgegeven door de Antwerpse prentenuitgever Tessaro.

La citadelle d’Anvers

In 1881 werd de citadel in het zuiden van Antwerpen gesloopt. De Antwerpse fotograaf Egide Linnig greep de kans om er nog laatste foto’s van te nemen.

Antwerpen

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience verzamelt alle publicaties die te maken hebben met de stad Antwerpen en haar geschiedenis.

Meld je aan voor de nieuwsbrief