Overslaan en naar de inhoud gaan

Vlaamse beweging

In de collectie van de Erfgoedbibliotheek kan je de emancipatiebeweging van het Vlaamse volk in de Belgische context vanaf het begin meelezen.

De eerste reacties op de verfransing van het openbare leven kwamen in de jaren 1830 uit artistieke milieus: onder andere Hendrik Conscience, Albrecht Rodenbach en Guido Gezelle schreven er uitvoerig over.

Bibliothecaris Frans-Hendrik Mertens, aangesteld in 1834, was een overtuigd flamingant en lid van talloze Vlaamse verenigingen. Hij begon met dit verzamelbeleid, en zijn opvolgers volgden sindsdien consequent en systematisch de ingeslagen weg. De collectie is uitzonderlijk breed, met ook aandacht voor publicaties buiten het commerciële circuit, van zowel de Vlaamse politieke partijen als van de vele Vlaams-nationalistische verenigingen.

Meer weten?

Een greep uit de collectie

Hendrik Conscience

Het omvangrijke oeuvre van Hendrik Conscience, de man die zijn volk leerde lezen, vind je in ontelbare edities, bewerkingen en vertalingen terug in onze collectie.

Hugo Verriest

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bezit de omvangrijke bibliotheek van de bekende Vlaamse priester, schrijver en redenaar Hugo Verriest (1840-1922). Hij was één van de belangrijkste exponenten van het cultuurflamingantisme.

Ook interessant

Helden mijner jeugd

Online tentoonstelling

Wil je meer weten over leven en werk van Hendrik Conscience? Deze webexpo biedt een mooie introductie tot het indrukwekkende oeuvre van de schrijver.

De Vlaamse beweging: een gecoördineerd collectiebeleid

08.02.2018 | Zowel de Erfgoedbibliotheek als het ADVN verzamelen publicaties over de Vlaamse beweging. Een intensieve samenwerking ligt dan ook voor de hand.

Bekijk ook

Geschiedenis van Vlaanderen, België en de Nederlanden

De Erfgoedbibliotheek verzamelt publicaties over de algemene geschiedenis en de cultuurgeschiedenis van Vlaanderen, België en de Nederlanden.

Meld je aan voor de nieuwsbrief