Overslaan en naar de inhoud gaan

Geschiedenis van Vlaanderen, België en de Nederlanden

De Erfgoedbibliotheek verzamelt publicaties over de algemene geschiedenis en de cultuurgeschiedenis van Vlaanderen, België en de Nederlanden.

Tot 1980 verzamelde de Stadsbibliotheek de universele kennis en cultuurproductie zonder geografische of taalkundige beperkingen. Door haar eeuwenoude traditie van 500 jaar verzamelen is de Erfgoedbibliotheek in de eerste plaats een algemene cultuurbibliotheek met rijke, internationale collecties die het culturele leven, de geschiedenis en het intellectuele gedachtengoed van het oude Europa weerspiegelen.

Bibliothecarissen hebben in de voorbije twee eeuwen altijd al bijzondere aandacht geschonken aan het systematisch verzamelen van uitgaven met betrekking tot de geschiedenis en cultuurgeschiedenis van de Nederlanden van de prehistorie tot nu, met de nadruk op de Zuidelijke Nederlanden.

Op het eind van de twintigste eeuw werden de keuzes definitief scherp gesteld en spitste de aandacht zich toe op de Nederlanden en het huidige Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor de Vlaamse beweging. De zorgvuldig opgebouwde collectie is representatief voor de enorme veelzijdigheid aan publicaties over thema’s als de taalstrijd, de Frontbeweging, het activisme, de repressie, de nationale bewustwording, de sociale bewegingen, de partijvorming en de verzelfstandiging van Vlaanderen (staatshervormingen). Tot vandaag wordt vooral in deze domeinen actief verzameld.

Een greep uit de collectie

Vlaamse beweging

In de collectie van de Erfgoedbibliotheek kan je de emancipatiebeweging van het Vlaamse volk in de Belgische context vanaf het begin meelezen.

Rechtsgeschiedenis

De Erfgoedbibliotheek heeft een groot aantal oudere werken over recht, gaande van originele plakkaten uit de zestiende eeuw tot politiereglementen uit de twintigste eeuw.

Wetenschappen en wetenschapsgeschiedenis

Het leeuwendeel van onze wetenschapscollectie bestaat uit humane wetenschappen. Toch is ook de beperktere collectie boeken en tijdschriften over exacte wetenschappen bijzonder interessant.

Geschiedenis van Antwerpen

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is dé referentiecollectie voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Antwerpen.

Wereldoorlogen

Geheime pers tijdens de Tweede Wereldoorlog

Collectie sluikpers en vlugschriften

De Erfgoedbibliotheek digitaliseerde haar aanzienlijke collectie verzetskranten en pamfletten om dit bedreigde erfgoed veilig te stellen en te ontsluiten.

Vlaamse frontblaadjes

Frontblaadjes vormden een bijzondere categorie onder de oorlogspers. Het waren krantjes die door de soldaten zelf werden opgesteld voor school-, dorp- of streekgenoten.

Vluchtelingenkranten

Vluchtelingenkranten zijn kranten van en voor de Belgische vluchtelingen die tijdens WO I in Nederland, Frankrijk of Groot-Brittannië verbleven.

100 jaar WOI

De Groote Oorlog spreekt meer dan ooit tot de verbeelding. En onze collectie kranten en tijdschriften uit die tijd is een unieke bron om die historische gebeurtenissen tot leven te laten komen.

De Oorlog

"De Oorlog" is een handgeschreven blad, dat van 2 februari tot 16 november 1915 de soldaten en vluchtelingen in een Belgisch militair hospitaalkamp in Frankrijk informeerde over het oorlogsnieuws.

Oorlogsplakkaten online

27.10.2017 | Een verzameling van meer dan duizend plakkaten uit de Eerste Wereldoorlog werd makkelijk raadpleegbaar gemaakt via de digitale beeldbank DAMS.

Bekijk ook

De kern van de collectie

Wil je meer weten over Antwerpen, de Nederlandse taal- en letterkunde of de geschiedenis en cultuurgeschiedenis van Vlaanderen en de Nederlanden? Dan is de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience dé bibliotheek bij uitstek.

Meld je aan voor de nieuwsbrief