Overslaan en naar de inhoud gaan

Volkscultuur

Boeken die het dagelijks leven en de volkscultuur in beeld brengen, vindt u in overvloed in de collectie van de Erfgoedbibliotheek.

Immaterieel cultureel erfgoed, ook ‘volkscultuur’ genoemd, omvat mondelinge tradities, gebruiken, rituelen, feestelijke gebeurtenissen en ambachtelijke vaardigheden, die van generatie op generatie worden doorgegeven en belangrijk zijn voor de collectieve identiteit. Onder meer volksverhalen en volksliedjes, volksdansen, streekgerechten en traditionele ambachten vallen daaronder.

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience heeft een indrukwekkende verzameling met betrekking tot het Vlaams immaterieel erfgoed.  Ze omvat een kostbare collectie almanakken, devotieboekjes, etiquettevoorschriften, goochelboekjes, kookboeken, liedbundels, moppenboekjes, oude straat- en marktliederen, boekjes met lokale gebruiken, mythen, sagen en legenden. Het zijn onmisbare bronnen voor de kennis van het dagelijkse leven van onze voorouders. Het belang van de collectie is nog versterkt door de overname van de bibliotheek van het voormalige Antwerpse Volkskundemuseum in 2011.

De Erfgoedbibliotheek verzamelt ook  moderne studies over Vlaams en Europees immaterieel cultureel erfgoed en heeft een rijke tijdschriftencollectie op dit vlak. De collectie is zelfs uniek op Belgisch niveau wat de Vlaamse heemkundige tijdschriften betreft.

Een greep uit de collectie

Kookboeken

Kookboeken geven een boeiende inkijk in het dagelijks leven van hun tijd. De Erfgoedbibliotheek bezit een keur aan kookboeken, van de zeventiende eeuw tot vandaag.

Liedbladen

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bewaart een omvangrijke collectie liedbladen uit de periode 1600-1930.

Heemkundige tijdschriften

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience fungeert sinds 1 januari 2004 als bewaarbibliotheek voor Vlaamse heemkundige tijdschriften.

Volksliteratuur

Onder de noemer volksliteratuur worden allerhande populaire boekjes en blaadjes uit het verleden samengebracht, zoals verhalen, courantjes, liedjes, sprookjes en moppenboeken.

Volkskundemuseum

Bij de oprichting van het MAS/Museum aan de Stroom werd de bibliotheekcollectie van het Volkskundemuseum in 2011 naar de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience gebracht.

Uitgelicht

Reinaert De Vos

Het verhaal van Reinaert De Vos behoort als geen ander tot de Vlaamse gemene cultuur. In de Erfgoedbibliotheek staan uitgaven uit zes verschillende eeuwen naast elkaar.

Pronosticatie van den jare ons heren 1544

In 1544 verscheen een nieuwe prognosticatie van de Brugse stadsarts Cornelius Schuute met voorspellingen van allerlei aard voor het toekomende jaar 1544.

Digitalisering collectie almanakken

31.05.2018 | De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bezit een kleine 500 vroegmoderne almanakken of kalenders. In de komende maanden worden ze allemaal gedigitaliseerd en komen ze vrij online raadpleegbaar.

Bekijk ook

De kern van de collectie

Wil je meer weten over Antwerpen, de Nederlandse taal- en letterkunde of de geschiedenis en cultuurgeschiedenis van Vlaanderen en de Nederlanden? Dan is de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience dé bibliotheek bij uitstek.

Meld je aan voor de nieuwsbrief