Overslaan en naar de inhoud gaan

16e, 17e en 18e eeuw

De collectie oude drukken telt ongeveer 40.000 handgedrukte boeken uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, van dure luxe-uitgaven tot goedkoop en snelgemaakt drukwerk.

De boeken die in de periode 1541-1600 gepubliceerd werden op het grondgebied van het huidige België, werden gebruikt voor het opstellen van Belgica Typographica (afgekort als BT). In het vierde volume van deze publicatie komt ondermeer een ‘index exemplarium’ voor waarmee kan worden nagekeken of de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience een exemplaar van een bepaald nummer bezit. Uiteraard zijn latere aanwinsten niet in BT opgenomen.

De Short Title Catalogus Vlaanderen is een databank van alle boeken die voor 1800 gedrukt werden op het grondgebied van het huidige Vlaanderen (inclusief Brussel). Momenteel zijn alle zeventiende-eeuwse drukken uit de erfgoedbibliotheek aan deze databank toegevoegd, en wordt in verschillende stappen gewerkt aan het toevoegen van exemplaren uit de achttiende eeuw.

Meer weten?

Digitaal beschikbaar

Uit de collectie

Unboxing

24.12.2021 | We hebben een bijzonder boek gekocht, het Lexicon Aethiopicum van Jacob Wemmers! In dit filmpje pakken we het samen met jullie uit.

Een schoone ende amoruese historie

Een zeer zeldzaam werk, waarvan slechts één Nederlandse editie bekend is. Deze werd gedrukt in Antwerpen in 1564, bij Niclaes vanden Wouwere.

Pronosticatie van den jare ons heren 1544

In 1544 verscheen een nieuwe prognosticatie van de Brugse stadsarts Cornelius Schuute met voorspellingen van allerlei aard voor het toekomende jaar 1544.

Het 'Cruijdeboeck' van Dodoens

12.12.2018 | De Erfgoedbibliotheek ontving een vervroegd kerstgeschenk van het Dotatiefonds voor Boek & Letteren. Met uw steun konden we een icoon uit de Vlaamse boekdrukkunst aankopen. We hebben het pakje zorgvuldig uitgepakt.

Een schoone historie

Deze laatmiddeleeuwse ridderroman werd gedrukt in Antwerpen door Jan II van Ghelen in 1576, is opgedeeld in 77 hoofdstukken, en is gebaseerd op een Franse prozatekst uit de vijftiende eeuw.

Ein Schrifft an die Christen zu Antdorff

2013 | Een bijzonder zeldzaam pamflet, gericht ‘an die frommen Christen zu Antdorff’ naar aanleiding van de Beeldenstorm in Antwerpen in augustus 1566.

Diaeteticon

Ludovicus Nonnius, vriend en medicus van Peter Paul Rubens, schreef in 1627 met het “Diaeteticon” een van de vroegste dieetboeken.

Meld je aan voor de nieuwsbrief