Overslaan en naar de inhoud gaan
Antwerpen: Tybaert de Kater. EHC B 40593

Kranten en tijdschriften

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience beheert een bijzonder omvangrijke en gevarieerde collectie kranten en tijdschriften.

De kranten- en tijdschriftencollectie bestaat uit méér dan 31.000 verschillende titels, die samen ruim 9 km plankruimte in beslag nemen. Op iets meer dan 1.800 titels hebben we nog steeds een lopend abonnement. Daarnaast stelt de bibliotheek steeds meer periodieken digitaal ter beschikking.

Kranten

De Erfgoedbibliotheek werpt zich op als dé bewaarplaats voor Vlaamse kranten. Je vindt hier zowel de oudste als de meest recente afleveringen van de belangrijkste krantentitels uit Vlaanderen. Maar er zijn ook honderden lokale en enkele buitenlandse nieuwsbladen beschikbaar. De collecties Vlaamse frontblaadjes en vluchtelingenkranten uit WO I en de sluikpers uit WO II nemen een bijzondere plaats in.

Omdat kranten erg kwetsbaar zijn, zijn ze vaak niet in de papieren vorm raadpleegbaar. Je krijgt in dat geval een kopie op microfilm, die je op een speciaal daarvoor bestemd leestoestel kan inkijken. Daarnaast stelt de Erfgoedbibliotheek gedigitaliseerde edities van kranten online beschikbaar. Zo is en groot deel van de Gazet van Antwerpen digitaal doorzoekbaar in de leeszaal. Alle Belgische krantentitels zijn ook terug te vinden via de Abraham krantendatabank, de online catalogus van Belgische kranten in Vlaamse bibliotheken en andere erfgoedinstellingen.

  Gazet van Antwerpen

  Deze krant staat al jarenlang onverslagen bovenaan de top 10 van meest geraadpleegde werken in de leeszaal. De bibliotheek beschikt dan ook over nagenoeg alle jaargangen van deze krant, van 1891 tot nu. Eind 2021 worden ze alle ook digitaal beschikbaar.

  Gazette van Antwerpen

  30.10.2019 | De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bewaart een uitgebreide collectie kranten. Het volledige bezit van de Gazette van Antwerpen, de stadskrant van de achttiende eeuw, is nu digitaal beschikbaar.

  Collectie Abraham Verhoeven gedigitaliseerd

  17.09.2020 | Abraham Verhoeven was de eerste krantenuitgever van de Zuidelijke Nederlanden. Ongeveer 400 van zijn ‘Nieuwe Tijdinghen’ zijn nu ook digitaal beschikbaar.

  Oorlogskranten

  Vlaamse frontblaadjes

  Frontblaadjes vormden een bijzondere categorie onder de oorlogspers. Het waren krantjes die door de soldaten zelf werden opgesteld voor school-, dorp- of streekgenoten.

  Vluchtelingenkranten

  Vluchtelingenkranten zijn kranten van en voor de Belgische vluchtelingen die tijdens WO I in Nederland, Frankrijk of Groot-Brittannië verbleven.

  Geheime pers tijdens de Tweede Wereldoorlog

  Collectie sluikpers en vlugschriften

  De Erfgoedbibliotheek digitaliseerde haar aanzienlijke collectie verzetskranten en pamfletten om dit bedreigde erfgoed veilig te stellen en te ontsluiten.

  Literaire tijdschriften

  Al sinds de negentiende eeuw legt de Erfgoedbibliotheek zich toe op het verzamelen van publicaties rond Nederlandse taal- en letterkunde. Dat weerspiegelt zich in een sterke collectie literaire tijdschriften, die ooit verschenen of vandaag nog steeds verschijnen in Vlaanderen en Nederland. Enkele voorbeelden van actuele titels die we sinds het begin verzamelen zijn: De gids, Dietsche Warande en Belfort, Yang(nu nY),Tirade en Deus ex machina.

  Geschiedkundige tijdschriften

  De Erfgoedbibliotheek heeft ook een ruim aanbod aan vakbladen in het domein geschiedenis. Het kan gaan om geschiedenis van het boek in al haar facetten, kunst, architectuur, volkscultuur of over een bepaalde historische periode of regio (in de eerste plaats Antwerpen, Vlaanderen, de Lage landen, Europa). De Erfgoedbibliotheek fungeert bovendien als depot voor de Vlaamse heemkundige tijdschriften en treedt daarmee op als een bibliotheek voor de lokale geschiedenis.

   Heemkundige tijdschriften

   De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience fungeert sinds 1 januari 2004 als bewaarbibliotheek voor Vlaamse heemkundige tijdschriften.

   Heemkundige artikelendatabank

   Meer dan 160.000 artikelbeschrijvingen uit 205 heemkundige tijdschriften van 198 verenigingen zijn nu te consulteren in één databank.

   Tijdschrift De Nieuwe

   Het tijdschrift De Nieuwe, dat van 1964 tot 1986 verscheen, kan worden beschouwd als één van de voornaamste Vlaamse opinieweekbladen van de na-oorlogse jaren, met een onbetwistbare invloed op de Vlaamse samenleving.

   Publiekstijdschriften

   Bent u op zoek naar een oude Humo? Of bladert u graag eens in een tijdschrift dat u nog kent van vroeger? Mogelijk hebben we het in onze rekken staan! Oude kranten en magazines vatten als geen ander de geest van een bepaalde tijd, niet enkel door wat er geschreven staat, maar ook door taalgebruik, de gekozen afbeeldingen, publiciteit en advertenties. Knack, Humo, Dag allemaal, Feeling en Flair behoren tot het Vlaamse documentaire erfgoed. Haar rol als erfgoedbibliotheek waardig, houdt de Antwerpse bewaarbibliotheek haar abonnementen op actuele publiekstijdschriften lopend. Immers, naar wat vandaag verschijnt, kijken we over enige tijd met dezelfde verwondering en nieuwsgierigheid, zoals we nu naar een Humoradio uit de jaren vijftig kijken. Een aantal publiekstijdschriften bestaat intussen niet meer, zoals bijvoorbeeld ABC, De Post of Zie, dat vroeger Zondagsvriend heette. Toch zijn ze hier allemaal nog in te kijken en blijven ze als historische bron van onschatbare waarde. 

   Kunst- en poëzietijdschriften

    Belgische architectuurtijdschriften gedigitaliseerd

    Zes historische architectuurtijdschriften uit het interbellum zijn volledig digitaal beschikbaar via de catalogus. Om en bij de 60.000 pagina’s werden ingescand en zijn nu tot op artikel- en reclameblokniveau fulltext doorzoekbaar.

    Braak: maandelijks cahier voor proza, poëzie en critiek

    Samen met “Blurb” een van de vroegste en belangrijkste tijdschriften van de zogenaamde “vijftigers”.

    'Kempens Informatieblad' van Jef Geys

    Al sinds 1965 begeleidt het 'Kempens Informatieblad' in speciale edities tentoonstellingen en projecten van beeldend kunstenaar Jef Geys.

    Ontdek onze collecties van:

    Nieuws

    Digitalisering van ‘Le Précurseur’

    13.12.2021 | Goed nieuws voor iedereen die onderzoek doet naar de geschiedenis van België en meer specifiek naar het liberalisme in de negentiende eeuw. Alle jaargangen van de Antwerpse krant Le Précurseur werden door de Erfgoedbibliotheek gedigitaliseerd, en komen stapsgewijs online te staan.

    Meld je aan voor de nieuwsbrief